Kind-Mark-Västbo

Projektet Kind-Mark-Västbo är ett geografiskt DNA-projekt startat inom FamilyTreeDNA. Syftet är att försöka finna släktskap mellan DNA-testade personer vilka har åtminstone någon ana inom minst ett av häraderna Kind, Mark eller Västbo (eller i dess närhet).

Speciellt intressant är det med Y-DNA och mtDNA. Dessa följer raka fars- respektive morslinjen. Därför finns det bara en enda gren att söka släktskapet till, för respektive DNA-test.

Av de som hittills gått med i projektet är det särskilt Y-DNA-testade som det börjar bli allt mer möjligt att skapa släktträd för. Ju fler som ansluter sig till projektet, desto mer kommer att upptäckas. Därför pågår nu arbete med att presentera släktträd för Y-DNA.

Y-DNA-träden inom projektet finns i menyn nedan med beteckning för olika Y-haplogrupper.

Trädet Y-DNA G-Z39674 berör socknar i Mark och Kind med flera testade som har farslinjen bak i tid till bland annat Kinnarumma, Seglora, Örby och Roasjö socken. De flesta i trädet har tagit FamilyTreeDNA’s Big Y, vilket ger många bekräftade haplogrupper och gör trädet nästan helt säkert.

Y-DNA I-BY96673 är ett träd där de allra flesta hör till häraderna Kind och Västbo. Här är det tyvärr bara två som bekräftat sina närmaste haplogrupper med Big Y. Det gör trädet mer osäkert, samt att det finns mycket att upptäcka med fler tester.

Ett intressant träd för Västbo härad med koppling till Kulltorp och Femsjö socknar är Y-DNA R-Y95206. Där kan vi se ett förmodat nära släktskap, upptäckt tack vare Y-DNA.

Detta var några smakprov. I sidans nederkant finns länkar till alla tillgängliga träd som hittills kunnat tas fram. Nya träd ritas och befintliga träd justeras när nya tester eller ny information tillkommer.

Om du har ett DNA-test hos FamilyTreeDNA, samt en eller flera anor inom något av dessa härader, tag då möjligheten att gå med i projektet. Har du tagit ett Y-DNA, där någon utmed den raka farslinjen är inom Kind, Mark eller Västbo då skall du givetvis gå med. Samma sak gäller om du har tagit ett mtDNA och har någon utmed raka morslinjen inom dessa tre härader, då bidrar du också till forskningen om de som levt inom detta geografiska område. Att gå med i ett projekt hos FamilyTreeDNA är helt gratis.

Vi som administrerar projektet är:
Anneli Isaksson
Annika Ryndal
Charlotta Andersson-Sandberg
Tomas GH Johansson
Läs om oss här: Projektets administratörer

För att gå med i projektet eller att läsa mer, se:
Kind-Mark-Västbo hos FamilyTreeDNA.

Välkommen!

Förteckning över socknar (länkar till Wikipedia)
Socknar i Kinds härad
Socknar i Marks härad
Socknar i Västbo härad

Denna sida senast uppdaterad 25 oktober 2023

error: