Socknarna i Y-trädet inom projektets område.

Åldersuppskattningen nedan från FamilyTreeDNA Discover visar ytterligare hur intressanta grenarna mellan Ambjörn Svensson och Anders Hall är.

Båda har de samma haplogrupp. Därför har de en gemensam ana utmed respektive farslinje. Diagrammet visar att med 95 % sannolikhet är närmast gemensamma anfader för denna haplogrupp född någon gång mellan 1444 och 1851. Ett stort intervall kan tyckas, men då är det också med sannolikheten 95 %. Om vi nöjer oss med 68 % beräknas anfadern var född ungefär mellan 1579 och 1782. Detta är intressant! Ambjörn Svensson finns i Skrikebo, Seglora socken 1685. Anorna till Anders Hall är än så länge okända. Tidsuppskattningen ger därför att Anders Hall kan vara en ättling till Ambjörn Svensson eller så går deras linjer ihop längre bak.

Om det dyker upp någon annan som tar ett Big Y och hamnar i på denna linje, då kan det leda till en säkrare tidsuppskattning och mer information. DNA är spännande och kräver en hel del tålamod.

Genom att klicka på diagrammet öppnas Family­Tree­DNA Discover för denna haplogrupp. Där finns mycket intressant.

Ålders­uppskatt­ning från Family­Tree­DNA Discover för samtliga haplo­grupper i trädet.

Bilderna visar en uppskattning inom vilket tidsintervall den närmast gemensamma anan för respektive haplogrupp förväntas vara född, med olika sannolikhet (konfidensintervall).

Genom att klicka på diagrammen öppnas Family­Tree­DNA Discover för respektive haplogrupp. Där finns mycket intressant att titta på.

Här nedan visas de äldre haplogrupperna i trädet.

error: