Socknarna i Y-trädet inom projektets område.

Ålders­uppskatt­ning från Family­Tree­DNA Discover för samtliga haplo­grupper i trädet.

Bilderna visar en uppskattning inom vilket tidsintervall den närmast gemensamma anan för respektive haplogrupp förväntas vara född, med olika sannolikhet (konfidensintervall).

Genom att klicka på diagrammen öppnas Family­Tree­DNA Discover för respektive haplogrupp. Där finns mycket intressant att titta på.

Här kommer diagrammet för haplogrupp G-Z39686 att visas när diagrammet är klart hos FamilyTreeDNA.

Här nedan visas de äldre haplogrupperna i trädet.

error: