Socknarna i Y-trädet inom projektets område eller i dess närhet.

Ålders­uppskatt­ning från Family­Tree­DNA Discover för följande haplo­grupper

Bilderna visar en uppskattning inom vilket tidsintervall den närmast gemensamma anan för respektive haplogrupp förväntas vara född, med olika sannolikhet (konfidensintervall).

Genom att klicka på diagrammen öppnas Family­Tree­DNA Discover för respektive haplogrupp. Där finns mycket intressant att titta på.

Här nedan visas de äldre haplogrupperna i trädet.

error: