När FamilyTreeDNA har gjort sin manuella granskning av nya Big Y-700-resultat, kommer det att ske förändringar här. Redan nu framgår att dessa personer finns under en haplogrupp tusen år närmare i tid än vad som var känt tidigare. Denna haplogrupp betecknas I-BY35304 och är en undergrupp till I-Y4115 som finns i trädet ovan. Det kommer troligen bildas minst en ny haplogrupp under I-BY35304.

Här är en länk till ett tidsdiagram som visar att det är sex personer med äldsta kända ana i Sverige, som alla finns under I-BY35304. Längst ner i diagrammet finns en röd cirkel där haplogruppen uppskattas höra hemma, någon gång under 200-talet. Nederst är två personer vilka redan bildat att haplogrupp runt 1700. Nu gäller det vad som händer med de fyra övriga. Där finns de två DNA-testade i trädet ovan. Det är alltid spännande med Y-DNA! https://discover.familytreedna.com/y-dna/I-BY35304/tree. När FamilyTreeDNA är klara med den manuella granskningen är det dags att ändra i trädet ovan och då är denna text redan för gammal – och det kan vara precis när som helst!
Tomas GH 11 nov 2022

Texten ovan var delvis inaktuell dagen därpå. Efter granskningen bildades en haplogrupp, som kanske kommer dateras till 1300-talet, med beteckningen I-FTA52886. Haplogruppen motsvarar en anfader som är upphov till (minst) två grenar. Den andra grenen leder en äldsta känd ana i Lemnhults socken i nuvarande Vetlanda kommun. Dessutom finns det nu en haplogrupp för Olof Lindeblad. Den haplogruppen kommer bland annat vara ett stöd för åldersbestämning av I-FTA52886.
Tomas GH 14 nov 2022

Socknarna i Y-trädet inom projektets område eller i dess närhet.

Ålders­uppskatt­ning från Family­Tree­DNA Discover.

Här kommer diagram för åldersuppskattning för I-FTA52886 visas, när det är klart hos FTDNA
Här kommer diagram för åldersuppskattning för I-FTD25226 visas, när det är klart hos FTDNA

Genom att klicka på diagrammen öppnas Family­Tree­DNA Discover för haplogrupperna. Där finns mycket intressant att titta på.

Här nedan visas de äldre haplogrupperna i trädet.

error: