Y-DNA – översikt

Denna sida senast uppdaterad 17 okt 2023

Kartan visar de socknar som låg inom gränserna till de tre häraderna Kind, Mark och Västbo i mitten av 1900-talet. Går vi tillbaka i tid har vissa gränser varit lite annorlunda. Vi har till exempel kyrkosocknen Öxabäck i Västergötland där den största delen låg i Marks härad, medan den östligare delen, vilken kallades Skänklingen, låg i Kinds härad och ingick i jordebokssocknen Holsljunga. (En viktig kunskap när det gäller gårdar och dess personer i Skänklingen är att de återfinns i jordeböcker, domböcker, bouppteckningar, mantalslängder med mera för Kinds härad.)

Delar av Norra Hestra har tillhört Kinds härad och Västergötland, men från slutet av 1800-talet hört till Mo härad och Småland. Källeryd i Småland tillhörde Västbo härad före 1751 och därefter Mo härad. Källeryd har därför i äldre tid en given plats inom detta DNA-projekt. Åsenhöga har delvis tillhört Västbo, men senare till Mo härad. Liknande gäller för fler socknar inom DNA-projektets område. Vi skriver ibland att projektet gäller Kind, Mark, Västbo med omnejd för att kunna ha något friare gränser.

Projektet Kind-Mark-Västbo har drygt 430 medlemmar. Av dessa är det strax över 120 personer som tagit något sorts Y-DNA-test. Utav dessa är det ungefär sextio som har sin farslinje inom projektets område. (Tänk på att en del har andra anor inom projektet, men farslinjen kommer från annat håll.) De som har kunnat placeras in i ett Y-haploträd, återfinns i något av våra hittills elva träd. Övriga är antingen helt ensamma på sin gren eller har tagit ett av de enklare testen och inte lyckats kopplas ihop med någon annan inom rimlig tid tillbaka.

Socknen för den äldsta kända anan för de som finns i något av våra Y-träd är på kartan nedan markerad med grönt. Y-haploträden finns tillgängliga i menyn längst ner till vänster på varje sida.

Ju fler som går med i projektet och som redan har ett Y-DNA-test eller beställer ett, desto mer kunskap om våra anfäders släktskap med varandra och varifrån de kommit, har vi möjlighet att få. Hur man går med i projektet går att läsa på sidan om projektet Kind-Mark-Västbo.

Här har det handlat om Y-DNA, men naturligtvis är det viktigt att alla som tagit något sorts test och har anor i dessa härader, går med i projektet. På sikt kan det hända andra spännande saker i projektet Kind-Mark-Västbo, men vi tar en sak i sänder – och tänk på att allt görs helt ideellt.

error: