R-M198

Detta är en av de haplogrupper som förutspås av FamilyTreeDNA efter ett STR-test, som exempelvis Y-37 eller Y-111. Det är en gammal haplogrupp, sedan långt före vår tideräknings början. Diagrammet visar när en gemensam anfader kan ha levt för de som har denna haplogrupp. Åldersuppskattningen är gjord av FamilyTreeDNA och ingår i deras Family­­­Tree­­­DNA Discover.

BCE innebär före vår tideräkning eller före Kristi födelse.

Mean är medelvärdet för uppskattningen.

CI är konfidensintervallet. Ett konfidensintervall på 68 % betyder att med sannolikheten 68 % är den gemensamma anfadern född inom det åldersintervall som kan uppskattas utifrån diagrammet. För att nå en 95-procentig säkerhet krävs ett större intervall. Det intervallet är både markerat och visas med värden.

När en person med ett STR-test ansluter sig till ett projekt kan det ibland göras en uppskattning av en haplogrupp betydligt närmare nutid. Den som beställer testet Big Y-700 får av FamilyTreeDNA tilldelat en haplogrupp så nära nutid som möjligt, utifrån övriga övriga Y-DNA-testade i deras databas. Denna haplogrupp kommer sedan att förändras när nya med Big Y tillkommer, inom samma eller närliggande farslinje.

För att se Y-DNA-träd i projektet som hör till denna haplogrupp, sök nederst på sidan i menyn DNA-projekt under denna haplogrupp.

error: