Handskriftskurs med forskartips

En heldagskurs i läsning av 1700-talets skrivstil. Kursen bygger på läsövningar från olika källor av intresse för släktforskare och hembygdsforskare. Varje text diskuteras noggrant, både utifrån skrivstilens mysterier och dess innehåll. Målet är att ge ökad säkerhet i att läsa nygotisk skrift, samt att delge ett och annat värdefullt forskartips.

En kurs varje släktforskarförening borde anordna med jämna mellanrum!

Välkomna att höra av er!

Kommande kurser: För tillfället finns inte några planerade kurser.

Senast genomförda kurser:

Kinna
Lördagen den 15 oktober 2022 kl 10-15
Kinna församlingshem
Marks Härads Släktforskarförening
Facebook: Släktforskarna i Mark

Borgunda
Lördagen den 2 april 2022 kl 10-15
Allas Hus
Skövde Släktforskarförening

Runt år 1800 började den latinska skrivstilen att användas för det som skrevs i Sverige. Denna skrivstil kom sedan att läras ut i svenska skolor till första hälften av 1970-talet. En del elever har även, åtminstone till viss del, fått en inblick i denna skrivstil senare än så. På 1700-talet och tidigare var det den nygotiska stilen som användes, dock med vissa inslag av latinsk stil. Den nygotiska stilen har även kallats för den tyska stilen, eftersom den användes i Tyskland fortfarande in på 1900-talet.

För släkt- och hembygdsforskare och andra som läser äldre handlingar, är ofta övergången från den latinska till den nygotiska skrivstilen något som vållar svårighet. Ju bättre kunskap om den nygotiska stilen, desto mer information ger de gamla texterna. Att enbart kunna läsa vissa delar av en text, jämfört med allt, är stor skillnad. Därför kan en kurs i 1700-talets skrivstil vara av stort värde.

error: